Bổ sung danh mục chi tiết theo mã HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

3 Tháng Hai 2020

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2019/TT-BCT bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương (“Thông tư 41”).

Thông tư 41 bao gồm 9 Điều và 8 Phụ lục kèm theo, bổ sung các Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hiện đang được quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương, cụ thể:

– Danh mục chi tiết theo mã HS đối với thóc, gạo xuất khẩu;

– Danh mục chi tiết theo mã HS đối với tinh dầu xá xị tạm nhập, tái xuất;

– Danh mục chi tiết theo mã HS đối với kim cương thô;

– Danh mục chi tiết theo mã HS đối với xăng, dầu;

– Danh mục chi tiết theo mã HS đối với khoáng sản xuất khẩu;

– Danh mục chi tiết theo mã HS đối với nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá;

– Danh mục chi tiết theo mã HS đối với máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá;

– Danh mục chi tiết theo mã HS đối với than xuất khẩu.

Thông tư 41/2019/TT-BCT được ban hành nhằm cụ thể hóa mặt hàng theo mã HS. Việc ban hành Thông tư 41/2019/TT-BTC sẽ tạo thuận lợi cho cơ quan Hải quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện dễ dàng, thuận tiện hơn khi áp dụng chính sách mặt hàng và áp mã hàng hóa xuất nhập khẩu; tạo thống nhất giữa doanh nghiệp và Hải quan trong việc xác định mặt hàng và áp mã thuế đối với hàng hóa thuộc diện quản lý của Bộ Công Thương, góp phần giúp thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Thông tư 41/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2020. Thông tư 41/2019/TT-BCT được ban hành không điều chỉnh, thay đổi về chính sách quản lý đối với các mặt hàng này.

OTHER NEWS