• Thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

  Thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

  21 Tháng Mười Một 2019

  Chính phủ vừa ban hành Nghị Định 79/2019 NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác và thay thế  thay thế Nghị định 151/2007/NĐ-CP. Nghị định này được áp dụng với các tổ hợp tác, thành viên tổ hợp tác, cơ quan nhà nước …

 • Hướng dẫn pháp lệnh quản lý thị trường

  Hướng dẫn pháp lệnh quản lý thị trường

  21 Tháng Mười Một 2019

  Quản lí thị trường là hoạt đông đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý sản xuất, kinh doanh thương mại. Lực lượng quản lý thị trường là cơ quan thực hiện chính với chức năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với các …

 • Điều hành kinh doanh xăng dầu đối với thương nhân đầu mối

  Điều hành kinh doanh xăng dầu đối với thương nhân đầu mối

  21 Tháng Mười Một 2019

  Theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, “thương nhân đầu mối” trong kinh doanh xăng dầu được hiểu là thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và thương nhân sản xuất xăng dầu. Thương nhân đầu mối là chủ sở hữu xăng dầu …