• Nội dung đáng lưu ý của Bộ luật Lao động 2019

  Nội dung đáng lưu ý của Bộ luật Lao động 2019

  6 Tháng Hai 2020

  Ngày 20/11/2019, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Bộ luật Lao động 2019 đã sửa đổi và bổ sung nhiều quy định của luật lao động hiện hành và sẽ có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp …

 • Quy định của pháp luật về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

  Quy định của pháp luật về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

  4 Tháng Hai 2020

  Để đảm bảo hoạt động của quỹ từ thiện, quỹ xã hội tuân thủ đúng quy định pháp luật, ngày 25/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Theo đó, Nghị định đã đưa ra định nghĩa để …

 • 05 điểm mới của Luật Đầu tư công 2019

  05 điểm mới của Luật Đầu tư công 2019

  4 Tháng Hai 2020

  Ngày 01/01/2020, Luật Đầu tư công 2019 chính thức có hiệu lực, đánh dấu sự hoàn thiện thể chế, pháp luật về đầu tư công theo hướng thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan khác. Đồng thời, tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động đầu tư công và …