• Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

  Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

  22 Tháng Sáu 2020

  Ngày 29/05/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (“Nghị định số 61”). Theo đó, các quy định về bảo hiểm thất nghiệp …

 • Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

  Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

  22 Tháng Sáu 2020

  Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP (“Nghị định số 58”) quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (“BHXH”) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động (“TNLĐ”), bệnh nghề nghiệp (“BNN”). Nghị định số 58 được ban hành đã sửa đổi, bổ …

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh liên quan đến dự án bất động sản có cần công chứng, chứng thực?

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh liên quan đến dự án bất động sản có cần công chứng, chứng thực?

  19 Tháng Sáu 2020

  Khoản 9 Điều 3 Luật Đầu tư định nghĩa Hợp đồng hợp tác kinh doanh – Business Cooperation Contract (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức …