• Nội dung đáng lưu ý của Bộ luật Lao động 2019

  Nội dung đáng lưu ý của Bộ luật Lao động 2019

  6 Tháng Hai 2020

  Ngày 20/11/2019, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Bộ luật Lao động 2019 đã sửa đổi và bổ sung nhiều quy định của luật lao động hiện hành và sẽ có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp …

 • Hướng dẫn mới về Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào

  Hướng dẫn mới về Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào

  12 Tháng Một 2019

  Hàng hóa của thương nhân Việt Nam hoạt động tại Việt Nam, có tên trong Danh sách thương nhân hoạt động thương mại biên giới được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0% khi có C/O mẫu S của Lào cấp. Triển khai Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam …

 • Triển khai tư vấn các Dự Án về năng lượng mới

  Triển khai tư vấn các Dự Án về năng lượng mới

  18 Tháng Tám 2017

  Ngày 03 tháng 7 năm 2017, tại Văn phòng Công ty, GLC - doanh nghiệp hàng đầu về năng lượng mới của Trung Quốc - và DTLAW đã chính thức ký một Hợp đồng tư vấn đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng mới tại Việt Nam. …