• Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  21 Tháng Tư 2020

  Nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn về kinh tế do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong thời gian vừa qua, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương đã gấp rút ban hành các quy định, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như các ưu đãi …

 • Nội dung đáng lưu ý của Bộ luật Lao động 2019

  Nội dung đáng lưu ý của Bộ luật Lao động 2019

  6 Tháng Hai 2020

  Ngày 20/11/2019, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Bộ luật Lao động 2019 đã sửa đổi và bổ sung nhiều quy định của luật lao động hiện hành và sẽ có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp …

 • Hướng dẫn mới về Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào

  Hướng dẫn mới về Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào

  12 Tháng Một 2019

  Hàng hóa của thương nhân Việt Nam hoạt động tại Việt Nam, có tên trong Danh sách thương nhân hoạt động thương mại biên giới được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0% khi có C/O mẫu S của Lào cấp. Triển khai Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam …