Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

21 Tháng Tư 2020

Nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn về kinh tế do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong thời gian vừa qua, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương đã gấp rút ban hành các quy định, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như các ưu đãi về thuế, bảo hiểm xã hội, lãi suất cho vay,…

Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ về những chính sách hỗ trợ, DTLAW đã tổng hợp những chính sách, ưu đãi cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Vui lòng tải xuống tài liệu PDF:

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

OTHER NEWS