CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Bảo mật thông tin khách hàng là một trong các tiêu chí hoạt động quan trọng của DTLaw.

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

DTLaw thu dữ liệu chủ yếu trên website dtlaw.com.vn bao gồm:

– Họ tên người liên hệ; Tên công ty (nếu có)

– Email;

– Số điện thoại;

trong mục liên hệ với DTLaw. Đây là những thông tin mà DTLaw cần khách hàng cung cấp để chúng tôi liên hệ nhằm mang đến một dịch vụ tốt và hiệu quả nhất cho khách hàng.

2. Chúng tôi làm gì với những thông tin của bạn?

DTLaw sử dụng thông tin khách hàng cung cấp nhằm mục đích:

– Liên hệ lại để tư vấn pháp lý cho khách hàng;

– Cung cấp các giải pháp pháp lý đến khách hàng một cách nhanh chóng và kịp thời;

– Gửi email tư vấn cho khách hàng theo yêu cầu;

– Liên hệ chăm sóc khách hàng theo chính sách của công ty.

DTLaw không sử dụng thông tin do khách hàng cung cấp tại website dtlaw.com.vn ngoài các mục đích liên hệ nêu trên.

3. Thông tin được lưu trữ tại đâu?

Thông tin do khách hàng cung cấp được lưu trữ bởi ban quản trị và được bảo mật trên máy chủ của dtlaw.com.vn.

Thông tin của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

CÔNG TY LUẬT TNHH DTLAW

Giấy phép hoạt động: số 01071292/TP/ĐKHĐ cấp ngày 25/12/2018 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 8 tòa nhà Licogi 13, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 02462510699 – Email: contact@dtlaw.vn

4. Thông tin được chỉnh sửa bằng cách nào?

Dữ liệu thông tin của khách hàng sẽ được quản lý bởi ban quản trị DTLaw.

Khách hàng có quyền tự kiển tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin do mình cung cấp bằng cách liên hệ với ban quản trị của website dtlaw.com.vn để thực hiện việc này;

Khách hàng có quyền gửi các khiếu nại đến ban quản trị của website dtlaw.com.vn theo địa chỉ email contact@dtlaw.vn liên quan đến nội dung thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích. Ban quản trị sẽ tiếp nhận, xem xét và có những biện pháp xử lý khiếu nại kịp thời.

5. Cam kết bảo mật thông tin của chúng tôi:

Thông tin do khách hàng cung cấp trên website dtlaw.com.vn rất quan trọng với chúng tôi và được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin của DTLaw. Việc sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo sự cho phép của pháp luật.

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào khác.

Chúng tôi từ chối cung cấp dịch vụ pháp lý và ngừng xử lý các yêu cầu có liên quan nếu nhận thấy các thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc có mục đích không chính đáng