Đăng ký giấy phép

15 Tháng Tám 2019

Với nhiều năm kinh nghiệm giúp đỡ các doanh nghiệp trong thủ tục cấp giấy phép, DTLAW tự tin là một trong các công ty luật tại Việt Nam có thể hỗ trợ quý doanh nghiệp thực hiện các thủ tục này một cách nhanh nhất.

Thế mạnh của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu

– Tư vấn thủ tục xin Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

– Tư vấn thủ tục xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

– Tư vấn thủ tục xin Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tư vấn thủ tục đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Tư vấn thủ tục xin Giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Tư vấn thủ tục xin Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa