THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KINH DOANH SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

14 Tháng Ba 2023

Theo quy định pháp luật, Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó. Quy trình để thành lập 01 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh Sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện như sau:

1. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trước hết, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Lưu ý: Theo quy định của pháp luật về đầu tư, hoạt động thương mại điện tử là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và là ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh, điều kiện tiếp cận thị trường theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo đó, nhà đầu tư cần đăng ký các ngành nghề hoạt động thương mại điện tử phù hợp với quy định pháp luật.

3. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở Công thương địa phương.

Lưu ý: Hoạt động cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài phải xin ý kiến của Bộ Công thương. Ngoài ra, kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh, nhà đầu tư cần nộp thêm văn bản trình có đầy đủ nội dung và đáp ứng quy định của pháp luật.

4. Thực hiện thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Bộ Công Thương.

Doanh nghiệp có vốn nước ngoài tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.

Lưu ý: Nhà đầu tư phải chuẩn bị Đề án cung cấp dịch vụQuy chế quản lý hoạt động của Website/Ứng dụng có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

OTHER NEWS