Bất động sản & Xây dựng

16 Tháng Sáu 2017

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn và thực hiện trực tiếp nhiều dự án quy mô lớn, công ty chúng tôi có thể tư vấn cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình hoặc bất kỳ giai đoạn triển khai cụ thể nào của Dự án bất động sản và Dự án xây dựng, bao gồm:

– Thu thập và cung cấp thông tin về chính sách đầu tư và quy hoạch tổng thể của Nhà nước Việt Nam trong các dự án bất động sản và xây dựng;

– Giới thiệu địa điểm tiềm năng cho các dự án bất động sản và xây dựng;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng, hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển quyền sử dụng đất giữa các nhà đầu tư để thực hiện dự án;

– Tư vấn, soạn thảo, rà soát và đại diện cho khách hàng trong quá trình đàm phán hợp đồng trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng;

– Tư vấn, soạn thảo các tài liệu cần thiết và đại diện cho khách hàng để xin cấp phép từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư;

– Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục và soạn thảo các tài liệu, văn bản, thỏa thuận cần thiết cho dự án;

– Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục hoàn thành từng hạng mục xây dựng và khai thác công trình;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê dự án.