Đầu tư nước ngoài

16 Tháng Sáu 2017

Với sự hiểu biết sâu sắc về môi trường pháp lý, đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam, chúng tôi sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

– Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

– Giới thiệu địa điểm tiềm năng cho các dự án được triển khai

– Giới thiệu các đối tác kinh doanh địa phương để khách hàng cân nhắc sự hợp tác;

– Đề xuất hình thức và phương tiện thích hợp cho đầu tư;

– Đại diện và / hoặc tham gia các khách hàng trong đàm phán với các đối tác về hợp tác và kế hoạch đầu tư;

– Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép kinh doanh;

– Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép kinh doanh tại cơ quan cấp phép;

– Làm việc với cơ quan cấp phép để Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép kinh doanh được cấp đúng thời hạn;

– Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc thực hiện dự án sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép kinh doanh;

– Tư vấn về sự tuân thủ pháp luật trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.