Giải quyết tranh chấp

16 Tháng Sáu 2017

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp trong nhiều lĩnh vực liên quan đến tài sản, vốn góp, quản trị doanh nghiệp, hợp đồng, giao dịch thương mại, đầu tư, đất đai, xây dựng, bất động sản, tài chính ngân hàng, chứng khoán, lao động… Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

– Đánh giá toàn diện tranh chấp và tư vấn các giải pháp giúp giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, nhanh chóng;

– Đề xuất các phương án đàm phán cho khách hàng và thay mặt khách hàng làm việc, đàm phán với bên thứ ba;

– Soạn thảo hồ sơ khởi kiện và cử luật sư tham gia tố tụng tại tòa án hoặc trọng tài; tư vấn, hỗ trợ thi hành quyết định trọng tài nước ngoài;

– Đại diện khách hàng liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho khách hàng.