Lao động và việc làm

16 Tháng Sáu 2017

DTLAW cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn pháp lý một cách toàn diện và thiết thực nhằm bảo đảm hoạt động tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa rủi ro cũng như xử lý hiệu quả những vấn đề liên quan đến pháp luật lao động phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các dịch vụ tư vấn của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

– Tư vấn, soạn thảo và rà soát các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy định, quy trình nội bộ khác liên quan đến quản lý, sử dụng lao động;

– Tư vấn pháp luật về xử lý kỷ luật lao động và chấm dứt hợp đồng lao động;

– Tư vấn và đại diện tham gia giải quyết tranh chấp về lao động;

– Tư vấn tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài, thay mặt khách hàng xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Tư vấn pháp lý liên quan đến an toàn lao động, các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.