Thực tập, học việc

Nộp hồ sơ

TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG

Công ty của chúng tôi đã và đang xây dựng một môi trường đào tạo và làm việc tốt nhất cho các sinh viên tập sự và đội ngũ nhân sự của Công ty. Công ty không ngừng tìm kiếm ứng viên có tiềm năng và khát khao phát triển nghề luật sư nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng cũng như giúp cho Công ty vượt lên mọi sự cạnh tranh trong tương lai.

Ứng viên cần đáp ứng một nền tảng học tập cơ bản và có khả năng vận dụng kiến thức của mình để giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp trong quá trình tư vấn, cụ thể:

– Có kết quả học tập tốt

– Tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề nổi bật

– Kỹ năng làm việc nhóm

– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán với khách hàng

– Nói và viết thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

 

Liên hệ: contact@dtlaw.vn