Nội dung đáng lưu ý của Bộ luật Lao động 2019

6 Tháng Hai 2020

Ngày 20/11/2019, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Bộ luật Lao động 2019 đã sửa đổi và bổ sung nhiều quy định của luật lao động hiện hành và sẽ có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp và người lao động tại Việt Nam.

Để hiểu rõ về những nội dung thay đổi của Bộ luật Lao động 2019, vui lòng tải xuống tài liệu PDF:

Download PDF – Diem moi Bo luat Lao dong 2019

OTHER NEWS