Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

22 Tháng Sáu 2020

Ngày 29/05/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (“Nghị định số 61”). Theo đó, các quy định về bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”) có những sửa đổi đáng chú ý sau đây:

1.Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho Người lao động

Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) có thể được hỗ trợ kinh phí tối đa 01 triệu đồng/người/tháng để đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động (“NLĐ”), với thời gian đào tạo không quá 06 tháng. Theo đó, để được hưởng hỗ trợ, NSDLĐ phải thỏa mãn 04 điều kiện sau:

+ Đóng đủ BHTN theo thời gian liên tục từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh và dẫn đến nguy cơ phải cắt giảm số lao động;

+ Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

+ Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Nghị định số 61 đã có những điều chỉnh về điều kiện (ii) theo hưởng mở rộng trường hợp NSDLĐ được nhận kinh phí hỗ trợ. Cụ thể:

(i)       Bổ sung trường hợp được xem cắt giảm lao động vì lí do bất khả kháng. Theo đó, ngoài các trường hợp thảm họa thiên nhiên thì các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng được xem là lí do bất khả kháng;

(ii)      Quy định chi tiết về mức cắt giảm lao động tối thiểu để doanh nghiệp có thể được nhận hỗ trợ. Theo đó, mức cắt giảm lao động được xác định dựa trên quy mô sử dụng lao động của NSDLĐ. Điển hình như NSDLĐ sử dụng dưới 200 lao động nếu phải cắt giảm số lao động hiện có từ 30% hoặc từ 30 lao động trở lên thì thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ.

2.Về tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định số 61 quy định chi tiết trường hợp NLĐ được xác định là đang đóng BHTN. Theo đó, NLĐ sau được xem như đang đóng BHTN:

(i)       NLĐ đã đóng BHTN của tháng chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc (“HĐLĐ”) hoặc của tháng liền kề trước tháng chấm dứt HĐLĐ và được cơ quan bảo hiểm xã hội (“BHXH”) xác nhận trên sổ BHXH.

(ii)      NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt HĐLĐ hoặc tháng chấm dứt HĐLĐ mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;

(iii)     NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt HĐLĐ hoặc tháng chấm dứt HĐLĐ việc mà nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH;

(iv)     NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt HĐLĐ hoặc tháng HĐLĐ mà tạm hoãn thực hiện HĐLĐ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH.

Theo Điều 49 Luật Việc làm, một trong những điều kiện cần để NLĐ có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp là người đó phải đang đóng BHTN. Do đó, các quy định chi tiết hóa tại Nghị định 61 sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ quan, tổ chức có liên quan xác định các đối tượng được hưởng BHTN.

Ngoài ra, Nghị định số 61 cũng có những điều chỉnh liên quan đến trường hợp chấm dứt hưởng BHTN, thành phần hồ sơ xin hưởng BHTN, hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, …

Nghị định số 61 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2020.

 

 

 

 

 

 

OTHER NEWS